Bevarande 

För att rädda en djurart från utrotning är det nödvändigt att undanröja hoten. Men inte ens fridlysning har alltid så stor effekt på grund av exploatering, tjuvjakt och myndigheters svårigheter att kontrollera om skyddslagar efterföljs. 

Djurparker är en av få skyddade miljöer där utrotningshotade arter kan överleva. Dagens djurparker fungerar som genbanker som ska främja arters fortlevnad. Knappt hälften av de arter som finns representerade i Parks and Resorts djurparker är klassade som hotade, men är skyddade hos oss. En av våra viktigaste uppgifter är därför att agera artbevarande. Vi arbetar för att de arter som finns i våra djurparker ska ha bättre chanser till fortlevnad, både i det vilda och genom att säkra världens djurparkspopulation i stort. Detta gör vi på flera olika sätt. Bland annat föder vi upp djur som ibland kan återinföras till ett liv i det vilda eller till andra djurparker i syfte att utöka artens genpool. Insamlingsstiftelserna i våra parker ger stöd åt bevarandeprogram på fyra kontinenter.

Ett av Kolmårdens största naturvårdsprojekt är SAMBAH som kartlägger hur många tumlare som finns kvar i Östersjön. Arten fridlystes i Sverige 1973 och Östersjöbeståndet är listat som akut hotad.

Tumlaren är Sveriges enda bofasta valart. Den är unik, men väldigt anonym och håller i tysthet på att försvinna i Östersjön. Det får bara inte ske, vi har ett ansvar för tumlaren, säger Mats Amundin, forskningschef på Kolmården, zoolog och valforskare.

Kartläggningen sker med hjälp av 300 tumlardetektorer. De placeras ut i ett rutnät över hela Östersjön och registrerar tumlarnas ekolodsklickljud. Resultaten ska hjälpa myndigheter och verksamheter som nyttjar havet att ta hänsyn till tumlaren och därmed säkra dess fortlevnad i Östersjön. Läs mer på: www.sambah.org

Här är några fler exempel på hur vi arbetar artbevarande:

• Ett av världens mest mytomspunna och hemliga rovdjur, snöleoparden, minskar snabbt i antal. I dag återstår cirka 3 500 individer i hela världen. Kolmårdens Insamlingsstiftelse samarbetar med ett projekt i Mongoliet och har bland annat bekostat en svensk doktorandtjänst. Läs mer om de bevarandeprojekt som drivs inom ramen för Kolmårdens Insamlingsstiftelse här.

• Grevyzebran är den mest hotade av de tre zebraarterna, och i dag finns bara cirka 2 300 individer kvar. Tjuvjakt och konkurrens med tamboskap om betet är de största hoten. I ett Kolmårdenfinansierat projekt kartläggs zebrornas utbredningsområde, samt var de har sina födsloplatser och vandringsleder.

• Varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. Aquaria stödjer både Shark Trust och Världsnaturfonden WWF i deras arbete för hajarna.

• Kolmården har bidragit med pengar till en tigerkampanj samt till utrustning och utbildning av viltvårdare i ryska fjärran östern som ska syfta till att bevara amurtigern.

• Kolmården har bidragit med addaxantiloper som har slussats ut i frihet i Marocko och Tunisien. Och några av parkens dholvalpar har nyligen transporterats till en djurpark i Japan, detta är bara ett av många exempel på årliga djurutbyten med hotade arter i syfte att främja artens fortlevnad.

• Den vilda tvåpuckliga kamelen är en av de mest utrotningshotade djurarterna i världen. Idag finns bara omkring 950 kameler kvar i Kina och Mongoliet. Wild Camel Protection Foundation arbetar för bevarandet av den vilda kamelen. Furuvik stödjer organisationen genom insamling av pengar, men även genom information till parkens besökare.

• Aquaria arbetar med odling och uppfödning av bland annat öringar. Öringar märks upp och släpps ut i det fria, vilket bidrar till att stärka upp den vilda öringpopulationen. Aquaria har även ett framgångsrikt avelsprogram på sjöhästar.   

Se vår film.

Sitemap