Ram

Välkommen till Parks and Resorts

Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin och driver några av Sveriges mest populära parker och nöjesanläggningar. Varje år får vi närmare tre miljoner barn och vuxna att dra på smilbanden. Det gör oss till ett väldigt roligt företag. Både att jobba på och att besöka.

Idag driver vi Gröna Lund, Kolmården med Vildmarkshotellet, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria. Våra parker och nöjesanläggningar har roat och skolat generationer av besökare och ska fortsätta att göra det under kommande generationer. Våra djurparker bedriver forskning och bevarandearbete som stödjer utrotningshotade arter i sin naturliga miljö och merparten av våra nöjesanläggningar arbetar med edutainment i någon form – På Gröna Lund blir fysiklektionen lekande lätt och på Kolmården syftar lägerskolan till att öka elevernas kunskap om både djur och natur. Inom Parks and Resorts är utveckling och tillväxt något som genomsyrar allt vårt arbete.

Investeringar för framtiden

Vi investerar i såväl våra anläggningar som i vår personal. Tack vare ett långsiktigt ägarskap har verksamhetens överskott sedan 2006 återinvesterats i satsningar på bland annat miljö, utbyggda djurhägn, tivoliområden, nya attraktioner och ett löpande underhållsarbete på flera av våra fastigheter. Investeringar i säkerhetsarbetet har bland annat resulterat i att Vildmarkshotellet på Kolmården under 2011 erhöll en certifiering av Safehotels. Här till vänster hittar du berättelser om utvecklingen på respektive anläggning, samt vår upplevelsevision och de grundläggande värderingar som ligger till grund för Parks and Resorts verksamhet.

En av landets största ungdomsarbetsgivare

Parks and Resorts sysselsätter omkring 450 årsanställda samt anställer varje år närmare 2 500 säsongsmedarbetare. De sistnämnda är övervägande ungdomar, vilket gör Parks and Resorts till en av landets största ungdomsarbetsgivare. Vi har ett ansvar både mot dem och våra besökare att säkerställa en trygg och utvecklande arbetsplats. Parks and Resorts investerar löpande i utbildning för vår personal. Ett led i det arbetet är vår egen utbildningssatsning som sker inom Parks and Resorts Academy. Våra satsningar på personalen har bland annat resulterat i Gröna Lunds utmärkelse som Årets HR-innovatör 2010.

Destinationsutveckling och turism

Våra anläggningar har en stark lokal förankring som vi värnar om och vi medverkar aktivt till den regionala utvecklingen. Utöver investeringar i anläggningarna och personalen är vi övertygade om att samverkan med alla intressenter på kommunal och regional nivå är en förutsättning för framgångsrik destinationsutveckling. Sammantaget skapar det förutsättningar för ökad turism som även är till gagn för det samhälle som vi verkar i genom ökad efterfrågan på kringtjänster, fler arbetstillfällen och ökade lokala skatteintäkter.

Parks and Resorts i siffror

Närmare tre miljoner människor besöker våra anläggningar varje år och tillsammans omsätter de nästan en miljard kronor. Lönsamheten är god och all vinst återinvesteras i parkernas verksamhet. Sedan 2006 har Parks and Resorts investerat en dryg miljard i våra nöjes- och upplevelseparker.

Sitemap